Rap-Pedagogia - Dobromir "Mak" Makowski

mak

Zapraszamy na ciekawą alternatywę wobec tradycyjnych wykładów i prelekcji profilaktycznych realizowanych z uczniami z Dobromirem Makowskim.

Nauczyciel wychowania fizycznego, oraz pedagog. Autor projektu RapPedagogia, który realizowany od roku 2010 dotarł do kilkuset szkół na terenie całej Polski. Obecnie mieszka w Pabianicach z żona Bogumiłą i córeczką Dobrusią, gdzie od 2011 roku jest współzałożycielem Fundacji "Krok po Kroku". W latach 2008-2009 PREZENTER w programie TVP 1 - Raj. Od 2009 r. współorganizator imprezy młodzieżowej "Festiwal Praski", realizowanej na warszawskiej Pradze.

Wspierał działania wielu organizacji pozarządowych takich jak:
- Stowarzyszenie Mierz Wysoko - Warszawa - Praga
(praca w charakterze pedagoga ulicy)
- Klub Farba Żyrardów
( praca w charakterze pedagoga ulicy)
Fundacja Głos Ewangelii - 
(uczestniczył w projekcie "Żyj poza klatką" Pana Leszka Korzenieckiego)
- Generacja T - Ogólnopolska Misja Młodzieżowa
animator projektów młodzieżowych)

Dobromir Makowski współpracuje z rożnymi instytucjami takimi jak:
Domy Dziecka, Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, Ośrodki socjoterapii, Ośrodki dla ludzi Uzależnionych Zakłady Poprawcze, Zakłady Karne , Kościoły, Starostwa, Urzędy Miasta. Współpracuje również z licznymi organizacjami i działaczami lokalnymi (starostwa, stowarzyszenia, kościoły itp.)

Jest także wokalistą i pasjonatem muzyki Hip Hop, która jest nie nieodzownym narzędziem jego obecnie realizowanej pasji życiowej.

4 września 2014r. o godzinie 18.00 (wstęp wolny)