Opolskie Towarzystwo Fotograficzne

Opolskie Towarzystwo Fotograficzne (OTF) powstało w 2022r. za sprawą grupy miłośników i entuzjastów fotografii z Opola Lubelskiego i okolicznych miejscowości.
Głównym celem OTF-u jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, rozwijanie umiejętności oraz inspirowanie do twórczych działań. Realizując to poprzez prezentację własnej twórczości, organizację plenerów, wystaw i konkursów. OTF działa pod patronatem Opolskiego Centrum Kultury, który udostępnia nam pomieszczenie do cotygodniowych spotkań, wspiera wystawienniczo i medialnie.
Spotkania członków Towarzystwa odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 18.00 w Opolskim Centrum Kultury.