Nasza misja

Nasza misja:
Opolskie Centrum Kultury dostępne dla każdego - Kultura z pasją.
Kształtowanie i rozbudzanie świadomości kulturowej mieszkańców miasta i gminy Opole Lubelskie, poprzez realizację różnorodnych inicjatyw kulturalnych dla odbiorców w każdym wieku.
Naszą misją jest tworzenie kultury w oparciu o potencjał mieszkańców miasta i gminy Opole Lubelskie.

Nasza wizja:
Opolskie Centrum Kultury dąży do stworzenia warunków dostępu do kultury każdemu, kto tego potrzebuje. Pragnie zaspokoić potrzeby każdego człowieka, który chce spotkać się z kulturą. Tworzy
miejsce, w którym każdy mieszkaniec może realizować swoje pasje i odnaleźć miejsce do twórczego działania i rowoju.