Praca na kąpielisku miejskim w charakterze ratownika

Dyrektor Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim zaprasza do składania ofert przez osoby zainteresowane pracą w sezonie letnim 2014r na stanowisku ratownika wodnego WOPR. OCK zatrudni na umowę zlecenie 4 ratowników wodnych w terminie od dn. 24.06.2014r do dn. 31.08.2014r. Oferty należy składać do dnia 31 maja 2014r w sekretariacie OCK ul. Lubelska 30

Opis stanowiska :
Praca przy zabezpieczeniu kąpieli osób przebywających na kąpielisku miejskim w Opolu Lubelskim.
Wymagania i kwalifikacje :
- uprawnienia ratownika wodnego WOPR , ukończenie dodatkowego kursu pierwszej pomocy KPP.
Wymagane dokumenty : CV, list motywacyjny , dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje , ewentualne referencje z poprzednich miejsc pracy, aktualna książeczka WOPR, w momencie rozpoczęcia wykonywania zlecenia ubezpieczenie OC. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy : slawomir.ignatowski@ockopolelubelskie.pl lub telefonicznie 818272567. Niezbędnych informacji udziela starszy instruktor ds sportu Sławomir Ignatowski