36 Mały Konkurs Recytatorski - etap powiatowy. Wyniki!

36 Mały Konkurs Recytatorski 15 maja 2017 - etap powiatowy. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej 36 Małego Konkursu Recytatorskiego - Etap powiatowy

Komisja w składzie:
1. Anna Kistelska  - przewodnicząca
2. Ewa Kaziród-Bień
3. Grażyna Lech
4. Wioleta Bucior

Po przesłuchaniu 52 recytatorów w 2 kategoriach wiekowych biorąc pod uwagę dobór repertuaru, poprawność dykcyjną, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny postanowiła nominować do etapu wojewódzkiego - następujące osoby:
w kategorii uczniowie klas I - III
1. Michał Górniak  Sz. P. w Poniatowej
2. Marta Strawa  Sz. P. w Józefowie
3. Bogusz Batyra  Sz. P. nr 2 w Opolu Lub

a wyróżnienie otrzymuje:
Michał Madejek  Sz. P. w Granicach
Antoni Stachyra  Sz. P. w Poniatowej

w kategorii uczniowie klas IV - VI
1. Mikołaj Pruchniak   Sz.P. Nr 1 Opole Lub

a wyróżnienie otrzymuje:
Klaudia Kucharczyk   Sz. P. w Józefowie
Dominika Ciosek   Sz. P. w Zakrzowie
Kacper Czapla  Sz. P. w Kamieniu Łaziska
Jan Walencik    Sz. P. nr 2 Opole Lub

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy za udział w konkursie a nominowani do etapu wojewódzkiego i wyróżnieni  nagrody książkowe

------------------------------------------------------
Kolejność wystąpień:

I  kategoria : klasa  I - III

1. Julia Zyska
2. Julia Ośka
3. Zuzanna Bigos
4. Julia Zygan
5. Natalia Bryś
6. Weronika Świder
7. Małgorzata Rowka
8. Karol Kalinowski
9. Marta Strawa
10. Sylwia Ciempiel
11. Julia Wójcik
12. Michał Madejek
13. Klaudia Rodzynek
14. Milena Dzido
15. Anna Czopek
16. Aleksandra Kiciak
17. Jakub Siderski
18. Lena Kozak
19. Bartosz Winiarski
20. Michał Górniak
21. Antoni Stachyra
22. Emilia Lasota
23. Marietta Zielonka
24. Bogusz Batyra
25. Julia Wrona
26. Anna Madejek
27. Adrianna Dębicka
28. Mateusz Goliszek

II kategoria:  klasa IV – VI

29. Amelia Jarska
30. Kamila Mędyk
31. Agata Mroczkowska
32. Julia Michałek
33. Karolina Gołofit
34. Monika Chlebicka
35. Zuzanna Prokopiak
36. MichaŁ Dąbek
37. Gabriela Kancik
38. Klaudia Kucharczyk
39. Mateusz Gregorczyk
40. Damian Binięda
41. Agnieszka Abczak
42. Anna Dymek
43. Dominika Ciosek
44. Kinga Kowalska
45. Kacper Czapla
46. Olga Zając
47. Daniel Przybycień
48. Mateusz Wójcik
49. Mikołaj Pruchniak
50. Diana Januszek
51. Adrianna Zielonka
52. Jan Walencik