10 i 11 czerwca Jarmark Opolski Park Miejski w Opolu Lubelskim

10 i 11 czerwca  Jarmark Opolski Park Miejski w Opolu Lubelskim