68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Zapraszamy do udziału w eliminacjach powiatowych 68. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych oraz do osób dorosłych.
Eliminacje powiatowe odbędą się 14.04.2023r. w sali kinowej OCK o
godzinie 10:00.

Karty zgłoszeniowe przyjmowane są w sekretariacie OCK do 06.04.2023r. do
godziny 15:00. Można je również wysyłać na adres mailowy
sekretariat@ockopolelubelskie.pl w tytule maila wpisując "68. OKR -
eliminacje powiatowe".
Karty błędnie wypełnione, nadesłane bądź złożone po terminie nie będą
brane pod uwagę.

Undefined
Data wydarzenia: 
14-04-2023 (Całodzienne)