Opolska Sobótka

Opolska Sobótka
 
Jest imprezą mającą na celu przybliżenie i kultywowanie tradycji ludowej związanej z obchodzeniem Nocy Świętojańskiej, czyli przesilenia letniego. Wtedy to nasi przodkowie rozpalali ogniska i bawili się do białego rana przy muzyce, tańcu i sobótkowych obrzędach. Aby tradycja nie zanikła w naszym mieście organizowana jest noc sobótkowa, na którą składają się zarówno występy kapel ludowych i zespołów śpiewaczych, jak też gwiazd polskiej sceny folkowej, które inspirują się muzyką dawną i w swojej twórczości używają instrumentów etnicznych. Oprócz zwykłych obrzędów sobótkowych, takich jak puszczanie wianków, ognisko, czy śpiew, każdego roku proponujemy mieszkańcom poznanie innych elementów kultury ludowej, które wiążą się z tradycjami naszych dziadów. Impreza integruje mieszkańców, pokazuje zanikające tradycje i ożywia zapomnianą historię.
 
Gdzie: Kąpielisko Miejskie
Kiedy: druga połowa czerwca