XXXIII Mały Konkurs Recytatorski - wyniki

XXXIII Mały Konkurs Recytatorski

Dnia 19 maja 2014 odbył się XXXIII  Mały Konkurs Recytatorski - etap  powiatowy zorganizowany przez Opolskie Centrum Kultury i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim. Udział w konkursie zgłosiły gminy: Opole Lubelskie, Łaziska, Chodel, Wilków, Józefów, Poniatowa i Karczmiska. W konkursie udział wzięło 50 recytatorów.
Komisja w składzie:
1. Anna Kistelska
2. Czesława Płaskocińska
3. Jolanta Węgiel
biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
- wybór i dobór tekstów,
- poprawność dykcyjną,
- interpretację utworu,
- oryginalność i dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych recytatora,
- ogólny wyraz artystyczny

do etapu wojewódzkiego nominowała:
w kategorii:  klasy I – III
1. Mateusza Wójcika
w kategorii klasy:  IV – VI
1. Małgorzatę Naczas
2. Weronikę Kołosińską
3. Łukasza Pisulę

Zostały także przyznane wyróżnienia:
w kategorii: klasy I - III
1. Patryk Kamiński
2.  Kinga Kowalska
3. Milena Wójtowicz
4. Mikołaj Pruchniak

w kategorii: klasy IV -VI
1. Julia Jodłowska
2. Igor Starek

Strona internetowa organizatora - informacje