XXVIII Regionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego

turniej

Regulamin:

1. Cel zawodów
- popularyzacja i umasowienie piłkarskiego sportu halowego we wszystkich Zrzeszeniach sportowych działających na terenie powiatu opolskiego
- stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku w okresie zimowym
- udział w turnieju jako element przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu piłkarskiego 2016/2017
- integracja zawodników i drużyn
- wyłonienie najlepszej drużyny futsalowej

2. Termin i miejsce zawodów
- halowy turniej piłki nożnej odbędzie się w dn.22.01.2017r godz.9.30 oraz w dn.29.01.2017r godz.9.30
- miejsce : Zespół Szkół Nr1 ul. Szkolna 5 w Opolu Lubelskim

3. Organizator
 - głównym organizatorem turnieju jest Opolskie Centrum Kultury ul.Lubelska 30 w Opolu Lubelskim, e-mail : slawomir.ignatowski@ockopolelubelskie.pl tel.818272567
- współorganizator : Zespół Szkół Nr1 w Opolu Lubelskim ,Gmina Opole Lubelskie

4.Uczestnictwo
- w halowym turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza uczestniczą zawodnicy którzy posiadają aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NW. uczestniczą zespoły z terenu powiatu opolskiego                                            
          
5.Sposób przeprowadzenia turnieju w zależności od ilości zgłoszonych zespołów

6. Nagrody
- za zajęcie I miejsca zespół otrzymuje Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego
- za zajęcie II , III , IV miejsca puchar
 - dla najlepszego zawodnika turnieju statuetka

7. Zgłoszenia do turnieju
- listę zawodników /15 osób/ należy złożyć w biurze OCK ul.Lubelska 30 w terminie do  dn.17.01.2017r (środa)

8.Zasady finansowania
- wpisowe  80 zł (słownie : osiemdziesiąt zł) od zespołów z gminny Opole Lubelskie
- wpisowe 120 zł (słownie : sto dwadzieścia zł) od zespołów spoza gminy Opole Lubelskie
płatne przed turniejem na konto OCK w Opolu Lubelskim, lub gotówką bezpośrednio przed turniejem

9.Przepisy specjalne
a) zasady ustalania kolejności zespołów w grupach
* w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje :
- przy dwóch zespołach – wynik meczu w spotkaniu bezpośrednim między tymi zespołami
- przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami , kierując się kolejno zasadami podanymi jak wyżej.

b) zawodników obowiązuje w czasie turnieju
- przepisy PZPN (przepisy futsalu)
- czas gry 15 minut (brutto)  
- w przypadku nie stawienia się zespołu po upływie 10 minut od wyznaczonego terminu ( walkower 3:0)
- bezwzględna dyscyplina i pełne podporządkowanie się wszelkim Zarządzeniom organizatora
- jednolity ubiór każdego zespołu , obuwie przystosowane do możliwości korzystania z sali gimnastycznej tj. specjalne buty piłkarskie na salę (halówki)

10. we wszystkich sprawach  nie ujętych w regulaminie ,  decyduje organizator

przygotował – Sławomir Ignatowski
                                                                                                   
zatwierdził : Dyrektor OCK
mgr Łukasz Król

REGULAMIN DO POBRANIA