XXI Przegląd Małych Form Teatralnych

XXI Przegląd Małych Form Teatralnych – 27.11.2019 r.

Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim

Organizatorem Przeglądu Małych Form Teatralnych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Poniatowej przy zaangażowaniu jego członków, pracowników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” i Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej, uczestników tych placówek oraz przy wsparciu miejscowych samorządów i lokalnych przedsiębiorców. Za otrzymane wsparcie organizatorzy przekazują serdeczne podziękowania.

Przegląd to cykliczna i otwarta impreza mają na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz prezentację ich dorobku artystycznego .

Artyści prezentują się w 4 kategoriach:

- taniec

- teatr

- poezja

- muzyka

Gwiazdą Przeglądu w tym roku będzie zespół muzyczny „Drewutnia”