XVIII Przegląd Kolęd i Pastroałek "Kolęda Polska" - online


Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim serdecznie zaprasza do udziału w XVIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Kolęda Polska". Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w formule online ze względu na obostrzenia i zagrożenie epidemiologiczne. W przeglądzie mogą wziąć udział soliści z powiatu opolskiego, po nadesłaniu zgłoszeń z załączonymi dwoma linkami do zarejestrowanych przez siebie prezentacji. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym poniżej oraz pod linkiem REGULAMIN.
Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez formularz on-line dostępny pod linkiem: https://forms.gle/fTicCccN9b2f6Bjh8
 
Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim zaprasza do udziałuw XVIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” on-line.
[zasięg powiatowy – powiat Opole Lubelskie]
I. REGULAMIN KONKURSU
1. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w formule online ze względu na obostrzenia oraz zagrożenie epidemiologiczne.
2. Celem konkursu jest:
- integracja osób utalentowanych muzycznie w niecodziennej rzeczywistości,
- wymiana pomysłów, doświadczeń oraz inspiracja do poszukiwania nowych form interpretacji i prezentacji,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej społeczeństwa poprzez śpiew i inne formy wokalne.
3. Kategorie wiekowe:
I kategoria – przedszkole
II kategoria – klasy 0 - 3
III kategoria - klasy 4 – 6
IV kategoria – klasa 7 - 8
V kategoria – szkoła ponadpodstawowa
4. Przegląd adresowany jest wyłącznie do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się na terenie powiatu opolskiego.
5. Każdy uczestnik ma obowiązek wypełnic i przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora przeglądu, który dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/fTicCccN9b2f6Bjh8, wraz z linkami do nagrań video zamieszczonych w serwisie YouTube lub FaceBook (materiały video powininny przedstawiać uczestnika wykonującego wybrane utwory).
6. W przeglądzie biorą udział wyłącznie soliści.
7. Każdy solista przygotowuje do prezentacji dwa utwory w języku polskim, w tym jedną kolędę tradycyjną z podkładem muzycznym lub akompaniamentem.
8. Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet, nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym.
9. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów).
10. Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal a także podkład lub akompaniament własny.
11. Tytuł film musi zawierać w nazwie informację: „Kolęda Polska 2020”.
12. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 24 grudnia 2020r.
13. Organizatorzy nie dopuszczaja pełnych playbacków.
14. W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką.
15. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- walory głosowe
- interpretacja
- poprawność intonacji
- ogólny wyraz artystyczny
II. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja laureatów („Koncert Laureatów”) nastąpi 6 stycznia 2021r. w transmisji on-line, na profilu FaceBookowym Opolskiego Centrum Kultury. Link do transmisji wydarzenia finałowego „Koncert Laureatów”, zostanie udostępniony 4 stycznia 2021r. na stronie Organizatora – www.ockopolelubelskie.pl.
2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.ockopolelubelskie.pl po ustaleniu werdyktu przez JURY.
3. Opiekun wystawiający solistę do przeglądu, obowiązkowo musi wypełnić kartę zgłoszenia (zał. nr 1).
4. Udział w konkursie możliwy tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków.
5. Organizator przeglądu zastrzega sobie możliwość zamieszczania nadesłanych przez uczestników zgłoszeń w swoich mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.ockopolelubelskie.pl.
III. Nagrody
1. Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz jedną nagrodę Grand Prix spośród wszystkich kategorii.
2. Odbiór nagród i dyplomów odbywać się będzie na podstawie okazania dowodu tożsamości i po podpisaniu protokołu odbioru nagrody od 07.01.2021 r. do 31.01.2021 r. w sekretariacie Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 30, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30, tel. 81 827 25 67.
IV. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJĘ PRZEGLĄDU
  1. Paweł Januszek – instruktor OCK

  2. Ewelina Benga – instruktor OCK