WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "ANIOŁ"

Konkurs "Anioł", to konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych z terenu powiatu opolskiego. Do wykonania była praca przestrzenna - rzeźba - przedstawiająca anioła.

Komisja w składzie:

Małgorzata Borowiak - Dyrektor Opolskiego Centrum Kultury

Dana Richter- artystka i założycielka pracowni Galeria Biały Stół

Barbara Piłat - Prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej SWAT

Po wnikliwej analizie i ocenie poszczególnych prac Jury wyłoniło laureatów konkursu.

Komisja brała pod uwagę m.in. stopień trudności wykonania, pomysłowość i zgodność z tematyką.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody w dwóch kategoriach:

1. Klasy I - III:

wyróżnienia: Paweł Królicki, Sebastian Jargiłło, Zofia Jóźwiak

III miejsce: Igor Sochaj

II miejsce: Łucja Borowska

I miejsce: Szymon Maj


2. Klasy IV - VIII:

wyróżnienia: Bartosz Smyrgała, Amelia Cur, Martyna Smyrgała

III miejsce: Aleksandra Giza

II miejsce: Adam Żuchnik

I miejsce: Katarzyna Duda


Dokonując podsumowania składamy podziękowania uczestnikom konkursu jak również nauczycielom i opiekunom, pod których kierunkiem zostały wykonane te przepiękne prace.