Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego „Ilustrator książek dla dzieci”

plast

Opolskie Centrum Kultury z radością informuje o wynikach Gminnego Konkursu Plastycznego „Ilustrator książek dla dzieci”. W dniu 26 stycznia 2017 r. członkowie komisji konkursowej poddali ocenie 58 prac plastycznych nadesłanych z terenu gminy. W konkursie wzięło udział 26 osób. Uwzględniając kryteria atrakcyjności dzieł, komisja konkursowa dokonała wyboru najciekawszych prac.

Uczniowie zakwalifikowani do realizacji projektu Opolskiego Centrum Kultury – „Ilustrator książek dla dzieci”:
1.Diana Januszek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lub., opiekun: Bożena Zielonka
2.Mikołaj Pruchniak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lub., opiekun: Bożena Zielonka
3.Matylda Pruchniak, Gimnazjum nr 1 w Opolu Lub., opiekun: Bożena Zielonka
4.Aleksandra Marzec, Gimnazjum nr 1 w Opolu Lub., opiekun: Bożena Zielonka
5.Patrycja Jaruga, Gimnazjum nr 1 w Opolu Lub., opiekun: Bożena Zielonka
6.Natalia Stępniak, Gimnazjum w Kluczkowicach, opiekun: Anna Kalita
7.Agata Pęczkowska,  Gimnazjum w Kluczkowicach, opiekun: Anna Kalita
8.Natalia Wiśniewska, Gimnazjum w Kluczkowicach, opiekun: Anna Kalita
9.Weronika Ciuba, Gimnazjum w Kluczkowicach, opiekun: Anna Kalita
10.Julianna Ciseł, Gimnazjum w Kluczkowicach, opiekun: Anna Kalita
11.Sylwia Ligęza, Gimnazjum w Kluczkowicach, opiekun: Anna Kalita
12.Magdalena Dudek, Szkoła Podstawowa w Skokowie, opiekun: Joanna Binięda
13.Wiktoria Starek, Szkoła Podstawowa w Niezdowie, opiekun: Anna Olszowy
14.Konrad Samołyk, Szkoła Podstawowa w Niezdowie, opiekun: Anna Olszowy
15.Ilona Włodarczyk, Niepubliczne Gimnazjum w Niezdowie, opiekun: Anna Olszowy
16.Natalia Konior, Niepubliczne Gimnazjum w Niezdowie, opiekun: Piotr Kozak
17.Katarzyna Wiciel, Gimnazjum nr 2 w Opolu Lub., opiekun: Cezary Łukasiewicz
18.Karolina Fredo, Gimnazjum nr 2 w Opolu Lub., opiekun: Cezary Łukasiewicz
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ogromne zaangażowanie i udział w konkursie.

Ewa Kalus