Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik" - wyniki etap powiatowy

W dniu 06 kwietnia 2022r. w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe (powiat opolski) do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "śpiewający Słowik". Do konkursu zgłosiło się 23 wykonawców. Poniżej treść protokołu z dnia 06 kwietnia 2022 z posiedzenia komisji konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik" - etap powiatowy (powiat opolski):

Komisja w składzie:
1. Małgorzata Szpunar
2. Filip Uniłowski
3. Agnieszka Łakoma

Po przesłuchaniu 19 wykonawców w 4-ch kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników, wykonanie, walory wychowawcze i ogólny wyraz artystyczny, komisja postanowiła wyróżnić i nominować do etapu wojewódzkiego następujące osoby:
w 1 kategorii 6 – 10 lat
wyróżnienia: Ada Kaszlikowska
w 2 kategorii 11 – 13 lat
wyróżnienia: Oliwier Zawół
w 3 kategorii 14 – 16 lat
wyróżnienia: Julia Hemperek
w 4 kategorii 17 – 20 lat
wyróżnienia: brak

Nominację do etapu wojewódzkiego otrzymali:
1. Aleksandra Rutyna
2. Maja Woroniecka
3. Maciej Dobrowolski
4. Martyna Rosińska

Wszyscy wykonawcy otrzymali podziękowania za udział w konkursie, a wyróżnieni i nominowani do etapu wojewódzkiego otrzymali nagrody rzeczowe.

Dziękujemy uczestnikom, opiekunom oraz rodzicom za krzewienie kultury muzycznej, edukację wokalną wśród dzieci i młodzieży. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu w 2023 roku.

------------

Finał wojewódzki „Śpiewającego Słowika” odbędzie się 27-28 kwietnia w Kinie „Renesans” w Rykach. Wszystkie informacje dotyczące etapu finałowego – będą regularnie publikowane na stronie internetowej
i na Facebooku WOK-u. Organizatorzy przeglądów powiatowych mają obowiązek udostępnić je na swoich stronach internetowych, by umożliwić osobom nominowanym dotarcie do wszystkich informacji.
Za organizację finału wojewódzkiego odpowiada wyłącznie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Informacji oraz wyjaśnień dotyczących spraw merytorycznych związanych z przebiegiem etapu finałowego udziela:
Kornelia Sar – koordynator Festiwalu Piosenki dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”
(81)532-42-07 wewn. 37, k.niedbal.wok@gmail.com