Warto rozmawiać w Opolu Lubelskim. Radio Progres w terenie!

warto

Klub Radiowy Internetowego Radia Progres w Opolu Lubelskim zaprasza do udziału w ramach Inicjatywy Lokalnej z projektu "Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania - przygotowanie Gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo -społecznej obszarów zdegradowanych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem projektu jest organizacja czterech audycji Lokalnego Radia Progres PL emitowanych na antenie, pod wspólnym hasłem „Warto rozmawiać w Opolu Lubelskim”.
Rozmowy z mieszkańcami i uczestnikami wydarzeń organizowanych na terenie rewitalizacji Opola Lubelskiego odbędą się w dniach:
25 maja 2018 - ul.Morwowa - Kino plenerowe
1 czerwca 2018 - ul.Morwowa - Dzień Dziecka
16 czerwca 2018 - ul.Ogrodowa - Kierwmasz Opolski i Graciarnia
23-24 czerwca 2018 - Skwer Miejski/Park Miejski - Manufaktura Smaków

W tych dniach zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola Lubelskiego do udziału w wydarzeniach, wspólnej rozmowy o inicjatywach, wszelkich aktywnościach pojawiających się w Opolu Lubelskim, do udziału w sondzie ulicznej, a przede wszystkim do spotkania z redaktorami i wolontariuszami lokalnego Radia Progres.

warto