"W poszukiwaniu formy" - wystawa

wystawa

Zapraszamy serdecznie na wystawę prac uczniów Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego z Nałęczowa pt. " W poszukiwaniu formy". Wychowankowie "Plastyka" zaprezentują meble artystyczne, formy użytkowe z wikliny, zabawki z drewna,zabawki z tkanin i rysunki.
Wernisaż odbędzie się 14.01.2016r. (czwartek) o godz. 17.00 w Muzeum Multimedialnym przy ul. Strażackiej 1 w Opolu Lubelskim. Wstęp bezpłatny.

Szkolnictwo artystyczne w Nałęczowie istnieje od 113 lat. W 1903 r. powstała Szkoła Instruktorów Koszykarstwa, w 1905 r. Szkoła Instruktorów Zabawkarstwa im. J. Blocha. Od 1911 r. obie szkoły funkcjonują jako Szkoła Rzemiosł Artystycznych w nowo wybudowanym w tym celu budynku w Wąwozach, zaprojektowanym przez Jana Koszyc – Witkiewicza.
W 1912 r. uruchomiono Szkołę Rzeźby w Drewnie pod kierunkiem Jana Żylskiego. Przez kolejne lata szkoły i ich nazwy zmieniano, niemniej szkolnictwo artystyczne funkcjonowało nieprzerwanie ze swoimi podstawowymi działami. Po II wojnie światowej w 1948 r. utworzono Prywatne Wiciowe Liceum Technik Plastycznych, przemianowane w 1950 r. na Państwowe Liceum Technik Plastycznych, a następnie w 1967 r. na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Obecnie szkoła nosi nazwę Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.
Liceum Plastyczne w Nałęczowie kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, artystycznych i zawodowych w 4-letnim cyklu nauczania. W szkole realizowane są dwie specjalizacje: MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE I PROJEKTOWANIE ZABAWEK.
W ramach pierwszej specjalizacji uczniowie uczą się projektowania i wykonywania mebli i innych form użytkowych z drewna oraz wikliny, w ramach drugiej projektowania i wykonywania zabawek z drewna oraz tkanin. Podstawę kształcenia artystycznego stanowią: rysunek, malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, historia sztuki, podstawy fotografii i multimediów, aranżacja przestrzeni i projekty interdyscyplinarne. Od 2013 r. uczniowie poznają podstawy obsługi profesjonalnego programu do projektowania technicznego SolidWorks. Liceum Plastyczne w Nałęczowie jest jedyną szkołą w Polsce posiadającą prestiżowy znak CSWA Provider umożliwiający uczniom zdobycie Certyfikatu SolidWorks. W projektowaniu pomocna jest im ostatnio zakupiona drukarka 3D.

wystawa