"W 400 pocztówek dookoła świata" - wystawa

pocztówki

Na ekspozycję składa się 400 pocztówek z całego świata. Bogatą kolekcję podarowała Muzeum Zamoyskich, Ella Heath, związana z Muzeum od roku 1998.Zasiadała w Radzie Muzeum i wspierała ją swoim doświadczeniem i wiedzą.

Właścicielka zbioru (1924-2015) młodość spędziła w Warszawie (uczestniczyła m.in. w powstaniu warszawskim). Po wojnie wyjechała do Anglii. Tam wyszła za mąż za biznesmena, prowadzącego interesy w wielu państwach na świecie.Ella zaangażowała się w prace licznychorganizacji charytatywnych.

Pocztówki to pamiątka z jej podróży i rozlicznych znajomości na całym świecie. Najstarsza kartka pocztowa pochodzi z lat 50. XX wieku, najnowsza zaś sprzed 14-u lat.

Wystawa kart pocztowych E. Heath z archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce była prezentowana po raz pierwszy w ubiegłym roku na ekspozycji „W 31 dni dookoła świata” w galerii „Z ogrodu”.

pocztówki

Wystawa czynna od 1-27 lipca 2015r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim

autorka

Ella Heath (1924-2015)
Ella Heath, z domu Różańska, urodziła się w 1924 roku w Grodnie. Okupację spędziła w Warszawie i uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Po jego upadku trafiła do obozu jenieckiego w Niemczech przy granicy holenderskiej. Przetrzymywana tam była wraz innymi kobietami i dziećmi przez 8 miesięcy. Po wyzwoleniu obozu wraz z pozostałymi współwięźniarkami wcielona została do Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet przy I Dywizji Pancernej gen. Maczka w Meppen. Wojska Polskie, które okupowały tę część Niemiec, po przekazaniu administracji Duńczykom, zostały przeniesione do Anglii. Kobiety umieszczono w dużym obozie, którego komendantką była major Halina Wasilewska, siostra Wandy. Pani Ella uczyła ją języka angielskiego.
Po wojnie Ella Heath przez dwa lata pracowała w banku. W tym czasie poznała swojego męża, Rolanda Heath, z którym wyjechała do Indii. Podczas pięcioletniego pobytu w Indiach urodził się ich syn Janusz.
Po powrocie do Anglii pracowała w dziale marketingu firmy angielsko-amerykańskiej. Później zaczęła prowadzić działalność związaną z konsultacją personalną. Założyła firmę BETA Business Executive Technical Advice. Była radcą firm zajmujących się przemysłem ciężkim.
Prawie od początku pobytu w Anglii prowadziła działalność charytatywną, pomagając zbierać środki na rzecz polskich szpitali (m.in. poprzez Fundację Pomocy Medycznej „Medical Aid For Poland Fund”). Działalność tę prowadziła do czasu zmiany ustroju w Polsce.
Kozłówkę odwiedzała wielokrotnie.
Ceremonia pożegnania śp. Elli Heath odbyła się 3 czerwca 2015 r. w Londynie.