V Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej Sadowników o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego

rajd

REGULAMIN V Turnieju Piłki Nożnej 6-osobowej Sadowników o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego

1. Cel zawodów: turniej w ramch imprezy Manufaktura Smaków

- popularyzacja i umasowienie rekreacji ruchowej wśród sadowników
- stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku
- wyłonienie najlepszej drużyny

2. Termin i miejsce zawodów: turniej piłki nożnej odbędzie się w dniu 24.06.2018r w godz.14-18 boisko piłkarskie za parkiem

3. Kierownictwo zawodów: Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim

4. Uczestnictwo:

reprezentacje sadowników
dokumenty (aktualna karta zdrowia sportowca , aktualne ubezpieczenie NW zawodników)
zespoły zgłoszone do turnieju w składach 10 osobowych (na boisku występuje 6 zawodników)
zgłoszenia drużyn do 15.06.2018r elektronicznie : slawomirignatowski@wp.pl lub telefonicznie 818272567 sekretariat OCK Opole Lubelskie

5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
mecze rozgrywamy systemem „każdy z każdym” lub w grupach w zalężności od ilości zgłoszonych zespołów

6. Nagrody

za zwycięstwo w turnieju drużyna otrzymuje Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego za zajęcie II , III , IV miejsca puchary i statuetki, wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują dyplomy
7. Przepisy ogólne :
- boisko : wymiary 32x62 pole karne 15x9m
- bramka : wymiary 2x5m (zakotwiczona)
- piłka : rozmiar 5
- czas gry 15min x2 przerwa 5 minut
- liczba zawodników : 5 zawodników + bramkarz
- zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu (lanki, korkotrampki)
- bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym
- rzut od bramki wykonywany jest nogą
- gra bez spalonego
- zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero gdy partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej
- podczas wykonywania stołych fragmentów gry zawodnicy drużyn przeciwnej muszą stać przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki
- rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki
- pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN

8.Przepisy specjalne
a) zasady ustalania kolejności zespołów
liczba zdobytych punktów
bezośredni mecz
stosunek bramek przy
większa liczba strzelonych bramek przy jednakowych punktach więcej niż dwóch drużyn – pomocnicza tabela
między zainteresowanymi drużynami
losowanie
Zasady ustalania kolejności zespołów w przypadku równej ilośći punktów
przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje :
przy dwóch zespołach – wynik meczu w spotkaniu bezpośrednim między
tymi zespołami
przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację
pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami,
kierując się kolejno zasadami podanymi jak wyżej.
b) obowiązje jednolity ubiór zespołu, odpowiednie obuwie sportowe piłkarskie
c) w przypadku niestawienia się zespołu po upływie wyznaczonego terminu
meczu – walkower 3:0
d) obowiązuje zawodników i opiekunów bezwzględna dyscyplina i pełne podporządkowanie się wszelkim zarządzeniom organizatora
e) we wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator

przygotował – Sławomir Ignatowski OCK Opole Lubelskie

zatwierdził: Dyrektor OCK mgr.Łukasz Król