V Rowerowa Pielgrzymka do Wąwolnicy

V Rowerową Pielgrzymkę do Wąwolnicy

Opolskie Centrum Kultury ul.Lubelska 30 w Opolu Lubelskim i Opolski Klub Turystyki Rowerowej organizują V Rowerową Pielgrzymkę do Wąwolnicy na Uroczystości Maryjne
Start : parking Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim
Meta : Wąwolnica
Trasa: Wola Rudzka, Rozalin, Sporniak, Poniatowa, Kowala, Niezabitów, Kębło, Wąwolnica (około 50km)
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy rowerowej pielgrzymki powinni posiadać sprawny rower, kamizelke odblaskowa i prowiant na drogę.
Zapisy i opłatę w wysokości 3 zł na ubezpieczenie przyjmuje OCK Opole Lubelskie (sekretariat do dnia 03.09.2015r)
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 818272567
Termin : dn. 06.09.2015r godz. 9.00
                              
S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !