Uniwersytet Dziecięcy UMCS w Opolu Lub.

ud

15 października rozpoczął swą działalność Uniwersytet Dziecięcy UMSC w Opolu Lubelskim. Uniwersytet gromadzi około sześciuset studentów z terenu gminy Opole Lub. Inicjatywa wyrównuje szanse edukacyjne oraz możliwości rozwoju dzieci, rozbudza zainteresowanie nauką, ukazuje i promuje korzyści płynące z wiedzy. Dzieci korzystają z różnorodnych zajęć, poświęconych m.in. astronomii, filozofii, chemii, fizyce, antropologii oraz biologii, a także dotyczących innych dziedzin nauki.
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/16 podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Opole Lubelskie, reprezentowaną przez Dariusza Wróbla, Burmistrza, gospodarza i inicjatora tegoż przedsięwzięcia oraz Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez prof. Urszulę Bobryk, Prorektora ds. studenckich, W uroczystości wzięli udział goście z UMCS w Lublinie: Alicja Borzęcka – Szajner, Dyrektor Centrum Kształcenia, Małgorzata Jaruga, Kierownik Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Anna Bukowska, Koordynator Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Dzieci uroczyście ślubowały godnie reprezentować grono studentów uniwersytetu, aktywnie uczestniczyć w zajęciach, po czym otrzymały swoje pierwsze indeksy.
Po części oficjalnej rozpoczął się wybuchowy wykład „Buch, chemia w ruch” przygotowany przez pracowników Wydziału Chemii UMCS.
Ten dzień stał się również okazją do wręczenia nagród Burmistrza Opola Lubelskiego dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.