Tydzień Bibliotek 08.05– 16.05 2017

tudzien

W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”. Autorem hasła jest Ewa Korulczyk z Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Pragniemy, by Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło "Biblioteka. Oczywiście!" ma wzmocnić ten przekaz. Odpowiada także na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?". W ostatnich latach zmieniające się funkcje biblioteki pozwalają na zwiększenie zakresu działań, można w niej nie tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, uczestniczyć w spotkaniach autorskich ,wernisażach malarstwa , rysunku, fotografii, nauczyć się języka,finansów, spedzić ferie zimowe,wakacje, spotkać z przyjaciółmi, śpiewać, poznać nowoczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne nam informacje.Dziś można czynnie uczestniczyć w życiu codziennym biblioteki, w jej działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji i uczestnictwa w kulturze.
Miejsko – Gminna Bibioteka w Opolu Lubelskim zaprasza do siebie:
08.05.2017 – wykład połączony z prezentacją multimedialną pt. „Przyroda Małopolskiego Przełomu Wisły oraz pokaz diaporam o tematyce wiślanej – prowadzenie Joanna Szkuat Muzeum Nadwiślańskie (oddział przyrodniczy „Wisła-królowa rzek”; „Ptasia wyspa”, „Sąsiedzi” – sala kinowa OCK godz. 12.00,
10.05 – „Literackie biuro kryminalne”- warsztaty z policjantami wydziału kryminalistyki Komendy powiatowej w Opolu Lubelskim – oddział dziecięcy biblioteki
12.05.2017- „Biblioteka plenerowa”
Promocja Czytelni dla dorosłych (audio booki, prasa) połączona z rejestracją nowych czytelników.
15.05 - 31.05. 2017 - Jadwiga Religa „KOMPENDIUM” Malarstwo/Rysunek
Wernisaż wystawy 15.05.2017 godz. 1700

Jadwiga Religa urodziła się w Lublinie. Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie w pracowni prof. Ryszarda Lisa i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Zrealizowała prace dyplomową w pracowni plakatu u prof. Macieja Urbańca i aneks z malarstwa w pracowni prof. Teresy Pągowskiej. Od 2007 r. jest dyrektorem Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. Uprawia malarstwo i rysunek. Zorganizowała parę wystaw indywidualnych oraz brała udział w kilku wystawach zbiorowych w kraju.