Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Organizatorzy wydarzenia "Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w imprezie sportowej organizowanej ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. BIeg odbędzie się 6 marca 2022 roku. Długość trasy Biegu Honorowego na 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – PS. Lalek.

Więcej informacji tu: https://www.opolelubelskie.pl/aktualnosc/tropem-wilczym-bieg-pami%C4%99ci-%C5%BCo%C5%82nierzy-wykl%C4%99tych