Stan wody na Kąpielisku Miejskim w Opolu Lubelskim nie budzi zastrzeżeń

Opolskie Centrum Kultury informuje, iż zgodnie ze Sprawozdaniem z badań nr SB/73669/07/2020 wykonanych przez Laboratorium SGS Polska, stan próbki wody pobranej w dniu 2020-07-23 w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń. Informacja dotyczy Kąpieliska Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Rybackiej 4, znajdującego się z prawej strony molo.

Załącznik: