Stan wody na Kąpielisku Miejskim w Opolu Lubelskim - 17.08.2020r.

Opolskie Centrum Kultury informuje, iż zgodnie ze Sprawozdaniem z dnia 17.08.2020r. z badań nr SB/81663/08/2020 wykonanych przez Laboratorium SGS Polska, stan próbki wody pobranej w dniu 2020-08-13 w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń. Informacja dotyczy Kąpieliska Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Rybackiej 4, (pomost).

Załącznik: