RAJD ROWEROWY - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIĄ - FOTORELACJA

Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim w dniu 14.06.2020r zorganizowało- rajd rowerowy do Żmijowisk gmina Wilków. Uczestniczyło 17 osób.

  Start : parking przy Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim godz. 10.30

  Trasa : Niezdów, Łaziska, Zagłoba, Żmijowiska (cała trasa liczyła około 40 km)

  Na terenie grodziska odbyła się impreza plenerowa :

  Spotkanie z Archeologią 

  w programie :

- wystawa plenerowa zabytków archeologicznych odkrytych w Żmijowiskach

- zwiedzanie skansenu wraz archeologiem

- prelekcja nt. badawczych dokumentów kamieni ze śladami bożych stópek

- prelekcja nt. badań słowiańskiej chaty w Żmijowiskach

 

  Wszyscy w dobrej kondycji wrócili do Opola Lubelskiego.

 

   przygotował- Sławomir Ignatowski