Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914–1918 - wystawa IPN

Od początku lipca na placu przed budynkiem Opolskiego Centrum Kultury dostępna jest wystawa pt. "Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914–1918", wocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Instalacja w formie banerów zawierających grafiki i fotografie pochądzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zbiorów dr Daniela Koresia, została zaproponowana oraz dostarczona przez pana Jarosława Woźniaka. Serdecznie dziękujemy.

Autor: dr Andrzej Olejniczak.
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz.
projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Niklas.
recenzje: dr hab. Jerzy Kirszak, dr hab. Filip Musiał.
korekta językowa: Piotr Kilmczak.

Wystawa przedstawia główne polskie formacje zbrojne: Legiony Polskie i formacje z nich się wywodzące (Polski Korpus Posiłkowy, Polska Siła Zbrojna), walczące u boku Austro-Węgier i Niemiec, trzy Korpusy Polskie w Rosji, Armię Polską we Francji oraz 5 Dywizję na Syberii. Wystawę kończy plansza z szacunkowymi danymi o liczebności polskich formacji zbrojnych w latach 1914–1918.