Podsumowanie loterii fantowej - Manufaktura Smaków 2016

loteria

Protokół z przeprowadzenia Loterii Fantowej w dniu 3 lipca 2016r.

Loteria Fantowa została przeprowadzona w dniu 3 lipca 2016 r. w godz.13.00 – 20.00 na boiski za Parkiem Miejskim. Organizator przygotował 1000 sztuk losów/kuponów loteryjnych. Poszczególne losy/kupony loteryjne oznaczne były od 00001 do 1000.
Cena jednego losu/kuponu to 5 zł brutto.
W skład Komisji Loteryjnej weszły następujące osoby
Małgorzata Borowiak – Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Złotucha – Członek komisji
Grażyna Berlińska – Członek Komisji

Łączna wartość puli nagród wyniosła 3996 zł brutto. Żadna z nagród nie przedstawiła wartości niższej niż cena losu.
Ilość sprzedanych losów w loterii fantowej to 205 sztuk. Wartość sprzedanych losów/kuponów wyniosła 1025 zł.
Dochód z loterii przeznaczony będzie na działalność statutową Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim.

Organizator loterii fantowej posiadał stosowne zezwolenie Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie i została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U.Nr 201, poz.1540 z póź.zm. )

Publiczne ogłoszenie wyników odbyło się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ockopolelubelskie.pl

Małgorzata Borowiak
Elżbieta Złotucha
Grażyna Berlińska