Pocztówka do Świętego Mikołaja - konkurs

mkołaj

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym !


-POCZTÓWKA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA-

 1. Konkurs organizowany jest przez Opolskie Centrum Kultury.
 2. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego.
 3. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.
 4. Pocztówkę do Świętego Mikołaja wykonać należy dowolną techniką, w formacie A5, na sztywnym kartonie.
 5. Samodzielnie wykonane prace należy dostarczyć do OCK ul. Lubelska 30 do 30 listopada 2013. Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres zamieszkania i telefon, pełną nazwę i adres szkoły oraz klasę.
 6. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego ucznia.
 7. Jedna osoba może zgłosić jedną pocztówkę do Świętego Mikołaja.
 8. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu, obsypaniu itp.
 9. Dostarczone prace oceniane będą przez jury konkursu powołane przez organizatora. Komisja konkursowa oceniać będzie: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania.
 10. Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych z klas I-III, klas IV-VI oraz gimnazjum.
 11. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2013.
 14. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
 15. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.