Piknik Ufologiczny w Emilcinie

PIĄTEK 10 MAJA

12:00 Oficjalne otwarcie imprezy przed pomnikiem
Fundacji Nautilus w Emilcinie

12:00-17:00 Animacje rodzinne, Występ Akrobatyczny,
Zajęcia plastyczne o tematyce kosmicznej

17:30 Panel dyskusyjny o doświadczeniach paranor-
malnych w formie “Open Mic” w sali kinowej
Opolskiego Centrum Kultury

20:00 Grupowa medytacja z przewodnikiem pod po-
mnikiem w Emilcinie

SOBOTA 11 MAJA
10:00 Spacer z przewodnikiem po Emilcinie
Performance muzyczny w klimacie kosmiczno-
elektronicznym

15:00 Spotkanie z Robertem Bernatowiczem z Fundacji
Nautilus

18:00 Performance muzyczny w klimacie kosmiczno-
elektronicznym

Zapraszamy wszystkich na kosmiczną, niezapomnianą, jedyną taką w całym województwie imprezę!