PIELGRZYMKA ROWEROWA - FOTORELACJA

Pielgrzymka rowerowa do Wąwolnicy

 

W dniu 06.09.2020r opolscy rowerzyści pokonali 55 kilometrów, ich trasa wiodła do Wąwolnicy przez następujące miejscowości : Wolę Rudzką, Rozalin, Sporniak, Poniatową, Kowalę, Niezabitów, Kębło na doroczne uroczystości z okazji 42 rocznicy koronacji Figury Matki Boskiej Kębelskiej.
Od samego rana do miasteczka ciągnęli wierni, aby modlić się przed cudowną figurą. W pielgrzymkach pieszych, autokarowych i rowerowych wzięło udział kilka tysięcy osób. Wśród nich
mieszkańcy Opola Lubelskiego. Jedni pielgrzymowali pieszo, inni na rowerach, musieli zmagać się nie tylko z własną fizyczną słabością, ale również z deszczem.
Pielgrzymkę zorganizowało  Opolskie Centrum Kultury. Nastroje dopisały, dobra forma fizyczna została do końca.
przygotował – Sławomir Ignatowski