"Pal się ogniu jasno" - przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Serdecznie zapraszamy na spotkania promocyjne z autorkami śpiewnika harcerskiego "Pal się ogniu jasno", które odbędą się w Opolskim Centrum Kultury w dwóch terminach:
17 grudnia 2018r. o godz.17.00 połączone z przekazaniem  Betlejemskiego Światła Pokoju 23 grudnia 2018r. o godz. 17.00 tuż po Koncercie Wigilijnym.

Betlejemskiego Światła Pokoju

W obu spotkaniach będą uczestniczyć seniorki z byłego Hufca Opole Lubelskie czyli inicjatorki, a zarazem autorki  śpiewnika harcerskiego „Pal się ogniu jasno” oraz zaproszeni goście. W 2018 roku obchodzimy dwie bardzo ważne rocznice: stulecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz setną rocznicę powstania ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Autorki postanowiły  wnieść skromny wkład w uczczenie tych wydarzeń, przygotowując niniejszy śpiewnik. Pomysł ten zrodził się jesienią 2016 roku podczas spotkania przy harcerskim ognisku w Niezdowie. Chcąc ocalić od zapomnienia piosenki harcerskie, które były najczęściej śpiewane w ich drużynach.
Nie wątpliwie czas, który wybraliśmy na spotkania promocyjne jest czasem szczególnym - świątecznym, kiedy łapiemy oddech i zwalniamy nasz codzienny pęd, który sprzyja tego rodzaju wydarzeniom. Śpiewnik harcerski „Pal się ogniu jasno” mamy nadzieję, że będzie śpiewnikiem łączącym pokolenia, podkreślającym pozytywne cechy, takie jak: miłość do Ojczyzny, odwagę, prawdomówność, radość z życia i wiele innych ważnych i cenionych w życiu cnót i wartości.

Opolskie Centrum Kultury jest organizatorem i wydawcą śpiewnika harcerskiego„Pal się ogniu jasno”. Partnerem jest Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj Życie. Publikacja powstała przy wsparciu: Gminy Opole Lubelskie, Gminy Poniatowa, Gminy Karczmiska, Gminy Józefów nad Wisłą, Gminy Chodel, Gminy Wilków oraz Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.