Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - zapraszamy do udziału

Szanowni Państwo!

Bardzo miło jest nam poinformować, że rozpoczynamy nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursów recytatorskich, czyli do:
- XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
oraz do
- Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Dla Gimnazjalistów „Przebudzeni Do Życia"

Wszystkie regulaminy oraz karty zgłoszeń uczestników znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ockopolelubelskie.pl oraz na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury - www.wok.lublin.pl
Poprawnie wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie nie później niż do dnia 10 kwietnia 2019.
Karty nadesłane po terminie nie będą przyjmowane.

TERMIN: 16 kwietnia 2019, godz. 10.00

Zapraszamy do udziału!