OCK partnerem Centrum Spotkania Kultur

csk

Miło nam poinformować Państwa, iż Opolskie Centrum Kultury jako partner Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zakwalifikowało się do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury - „Bardzo Młoda Kultura”. Trzyletni projekt „Młodzi LUBią kulturę”, którego operatorem jest CSK w Lublinie będzie realizowany wspólnie z różnymi instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi w latach 2016 -2018.
Partnerami zaproszonymi do współpracy przez CSK obok Opolskiego Centrum Kultury są m.in.: Wojewódzki Ośrodek Kultury, Teatr Muzyczny w Lublinie, Filharmonia Lubelska, Skansen Lubelski, Teatr im. J. Osterwy, Muzeum Zamoyskich, OPT Gardzienice, ZDK Zamość, Galeria Labirynt czy Lubelskie Kuratorium Oświaty. Razem tworzymy Konwent, który realizować będzie zadania projektowe.
Dzięki realizacji projektu nasza oferta kulturalna oraz podmiotów z nami współpracujących będzie mogła łatwiej dotrzeć do młodych odbiorców kultury. Głównym efektem projektu będzie stworzenie strony promującej na poziomie województwa oferty najaktywniejszych instytucji kultury współpracujących z CSK. Dodatkowo w ramach projektu udostępniane będą mikrogranty dla różnych grup formalnych i nieformalnych działających na styku edukacji i kultury. Narodowe Centrum Kultury spodziewa się , że dzięki podejmowanym działaniom wzrośnie zainteresowanie edukacją kulturową ze strony władz samorządowych oraz dyrektorów szkół.
Program „Bardzo Młoda Kultura” odpowiada również na potrzeby podnoszenia kompetencji kadr kultury i oświaty, ponieważ do tych grup adresowane będą różne warsztaty, w tym np. wzmacniające umiejętności pozyskiwania środków oferowanych w programie.
Możliwość zamieszczania oferty OCK w Opolu Lubelskim na portalu prezentującym działania kulturalne i edukacyjne z całego województwa, adresowne w szczególności do osób młodych, stanowi niewątpliwie szczególnie ciekawą propozycję wychodzącą na przeciw potrzeby szerszej promocji różnych interesujących i cennych zarazem przedsięwzięć mających miejsce nie tylko w OCK, ale również w innych miejscach i placówkach na poziomie województwa lubelskiego.
O dalszych krokach projektowych będziemy Państwa informować na bieżąco.

csk

csk

csk csk csk