Nowa propozycja w OCK. Warsztaty programowania Mindstorms i Scratch

lego

Szanowni Państwo! Zapraszamy Was na nowe zajęcia – warsztaty budowania i programowania robotów Lego Mindstorms oraz programowanie gier w Scratch. Nasza oferta to cykl 1,5 godzinnych warsztatów skierowanych do dzieci w wieku 9-12 lat. Od 19 lutego do połowy czerwca planujemy zrealizować 16 zajęć w łącznej liczbie 24 godzin zegarowych.
W tym czasie nauczycie się:
- jak skonstruować robota i jak go ożywić dzięki wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki,
- jak zaprojektować oprogramowanie służące stworzeniu modułu sterującego do robota,
- jak konstruować algorytmy z wykorzystaniem technik algorytmicznych,
- jak korzystać z programów graficznych, jak przetwarzać obrazy,
oraz poznacie:
- podstawowe funkcje systemu operacyjnego i ich praktyczne realizacje,
- zasady i narzędzia do projektowania graficznego interfejsu użytkownika

Pierwsze zajęcia:
Termin: 19 luty 2018
Miejsce: Muzeum Multimedialne przy ul. Strażackiej 1
Godz. 16.00 – 17.30

Inne informacje:
Grupy: Zajęcia prowadzone będą w grupach 8-10 osobowych, dzięki czemu możliwe jest indywidualne podejście do każdego uczestnika zajęć. Utworzone zostana dwie grupy wiekowe.
Opłaty: Koszt jednostki lekcyjnej wynosi ok. 21 zł. Opłata za cały semestr 680 zł. Kwota ta, na podstawie podpisanej umowy płatna będzie w trzech ratach 250/250/180.
Formalności: W celu uczestniczenia dziecka w zajęciach niezbędne jest podpisanie przez rodzica umowy, regulaminu oraz uiszczenia ustalonych opłat.
Zapisy: sekretariat OCK tel. 81 8272567

Bezpłatne warsztaty w ferie:
Na spotkanie z prowadzącymi zapraszamy podczas bezpłatnych warsztatów podczas ferii zimowych w Muzeum Multimedialnym. Warsztaty odbędą się w dniach:
6 luty (wtorek) 17.00 – 18.30
9 luty (piątek) 11.00 – 12.30; 17.00 – 18.30
Opolskie Centrum Kultury oraz Smart Fun Learning Institute
Zapraszamy!