„Niezłe ziółko” - konkurs dla dzieci

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 do 7 lat) i szkolnym (od 8 do 10 lat) z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie dotyczącym ziół „Niezłe ziółko”. Organizatorem konkursu jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Dla laureatów przewidziane są nagrody.

W załączeniu zaproszenie, regulamin oraz kartę zgłoszeniową, z prośbą o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
grupa młodsza – od 5 do 7 lat;
grupa starsza – od 8 do 10 lat.

Praca konkursowa składa się z trzech zadań:
Zadanie pierwsze polega na wyhodowaniu własnych ziół z nasion lub z sadzonki (sadzonek) w doniczce, skrzynce balkonowej albo innym, dowolnym pojemniku lub na grządce, pielęgnacja roślin, obserwacja na każdym etapie rozwoju rośliny.
Zadanie drugie to przygotowanie sprawozdania z zadania pierwszego. Może to być:
dziennik ogrodniczy z rejestracją etapów rozwoju rośliny i czynności wykonywanych przez dziecko, literacki opis rośliny i jej zastosowania, zielnik (zasuszona gałązka przymocowana do karty, nazwa, opis), inne (za wyjątkiem filmów).
Zadanie trzecie: wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, której tematem będzie wyhodowana roślina (maksymalny format: A-3).

W konkursie będą oceniane łącznie: zadanie pierwsze (sprawozdanie) oraz zadanie trzecie (praca plastyczna). Prace konkursowe i podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę zgłoszeniową prosimy przesłać do dnia 16 września 2022 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem: KONKURS „NIEZŁE ZIÓŁKO”).

Dla zwycięzców w obu kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości do kwoty:
I miejsce – 600 zł;
II miejsce – 500 zł;
III miejsce – 400 zł;
50 wyróżnień – 200 zł.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie, a wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:
tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802