Mały Konkurs Recytatorski - 24.05.2021

Opolskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w Małym Konkursie Recytatorskim.
TERMIN: 24.05.2021
Liczba uczestników z placówki: maksymalnie 4 osoby
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.05.2021 - mailowo (sekretariat@ockopolelubelskie.pl), bądź osobiście do sekretariatu OCK
Karty nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: 81 8272567