Konkurs "Twoje Wakacyjne Wspomnienia"

Opolskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie wojewódzkim "Twoje Wakacyjne Wspomnienia", skierowanym do wszystkich chętnych - dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu województwa lubelskiego. Szczegółowe informacje na temat konkusu dostępne sa w załączonym regulaminie - REGULAMIN.

Temat:
W kategorii dzieci do lat 10:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – rysunek lub malarstwo w formacie A4
W kategorii młodzież od 11 do 17 lat:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego video ukazującego wspomnienia z wakacji, który nie może przekraczać 60 sekund.
W kategorii dorośli 18 +:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie kolażu ze zdjęć (1 obraz/grafika) lub krótki film nie przekraczający max 5 minut.

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. Termin dostarczenia prac: do 24 września 2021r.

Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać:
- w przypadku rysunku/malarstwa na adres: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie z dopiskiem „Konkurs Twoje wspomnienia z wakacji” wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i oświadczeniami (decyduje data stempla pocztowego)
- w przypadku video przesłać link lub kolaż ze zdjęć na adres e-mailowy z dopiskiem „Konkurs Twoje wspomnienia z wakacji na : beata.wojewoda@ockopolelubelskie.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i oświadczeniami.

Informacje: Beata Wojewoda-Teresińska - tel. 818272567