Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej

Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Z przyjemnością informujemy, że po ciężkim dla nas wszystkich, a
szczególnie dla placówek kultury okresie największego zagrożenia i
odizolowania jakie niosła ze sobą pandemia – Opolskie Centrum Kultury
wznawia aktywność konkursową – przechodząc z trybu on-line na konkurs na
żywo na scenie.
Zapraszamy uczniów klas podstawowych, średnich, zespoły muzyczne,
dorosłych oraz rodziny 8 listopada 2022r od godz. 9.00 na scenę kina Opolanka
na przesłuchania konkursowe Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej.
Prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli, instruktorów i
wytypowaniu wyróżniających się pasją śpiewania uczniów i zespołów gotowych
reprezentować Państwa placówkę.
Dla nas wszystkich niezwykle ważne są idee narodowe oraz krzewienie
wśród młodych pokoleń wartości patriotycznych.

Organizator
Opolskie Centrum Kultury