Konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni ”

wykleci

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni". Oto regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez Opolskie Centrum Kultury
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego
3. Oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I:   młodzież w wieku gimnazjalnym,
II: młodzież w wieku ponadgimnazjalnym,
III: dorośli.
4. Cel konkursu:
- rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,
- upamiętnienie Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
- zorganizowanie wernisażu i wystawy pokonkursowej.
5. Zakres prac:
- tematyka prac: dowolna, związana z losami żołnierzy wyklętych ( postaci, symbolika, akcje, codzienność ),
- praca wykonana powinna być w formie obrazu, plakatu, widokówki,
- technika wykonania pracy dowolna ( manualna , cyfrowa ),
- format pracy A4,  max  A3,
- prace mogą zawierać hasła związane z żołnierzami wyklętymi,
- w konkursie uczestniczą osoby indywidualne,
- prace przesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie.
6. Do pracy należy dołączyć kartę z informacjami: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres, telefon, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
7.  Prace należy dostarczyć osobiście na adres: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30,
24-300 Opole Lubelskie do dnia 24 lutego 2017 r.
8. Komisja konkursowa dokona oceny prac. Prace zostaną ocenione pod względem samodzielności, staranności wykonania, pomysłowości, estetyki wykonania pracy oraz walorów artystycznych.
9. W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II, III miejsce oraz nagrody.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich prac.
11. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.02.2017r. Podczas wydarzenia zwiazanego z obchodami Narodowedo Dnia Pamięci  :Żołnierzy Wyklętych” w Opolskim Centrum Kultury

-Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!-