Konkurs Plastyczny "Na najładniejszą pisankę Wielkanocną"

Przed nami najbardziej radosne i wiosenne Święta Wielkanocne . Nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu jest jajko symbolizujące rodzące się życie oraz nadzieję. Tradycją stało się zdobienie jajek. W związku z tym Opolskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie „Na najładniejszą pisankę wielkanocną". Pisanki można wykonać w różnych technikach tradycyjnych jak również i tych nowoczesnych – najpopularniejszych . Zachęcamy
do szukania nowych oryginalnych sposobów tworzenia pisanek. Prace należy składać w OCK do dnia 02 kwietnia 2014.

REGULAMIN:
ORGANIZATOR: Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 30
CELE
:
-popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy

-doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego

-prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych
WARUNKI KONKURSU:
-każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym styropianowym drewnianym lub z innego trwałego materiału.
-technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.)
-praca powinna być wykonana samodzielnie
-do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi
(imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, telefon, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna konkursu, w przypadku zgłoszenia samodzielnego nr telefonu.)
Pisanki należy dostarczyć do Opolskiego Centrum Kultury ul. Lubelska 30 do dnia
02 kwietnia 2014.
UCZESTNICY:

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych
:
Szkoły Podstawowe kl. I - III

Szkoły Podstawowe kl. IV - VI

Gimnazja

Dorośli

OCENA PRAC

Przy ocenie pisanek wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria : estetykę wykonania , samodzielność wykonania , walory artystyczne .
Wystawa pokonkursowa połączona z rozdaniem nagród odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2014 podczas Jarmarku Tradycji Wielkanocnych w Opolskim Centrum Kultury
UWAGI KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac . Pozostałe prace będzie można odebrać w dniach 28. 04. - 29. 04. 2014
. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego .

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie .