Konkurs plastyczny - "Bajka polska w komiksie"

bajka

Opolskie Centrum Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu powiatu opolskiego, a także osadzonych w Zakładzie Karnym w Opolu Lub. do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym „Bajka polska w komiksie”, zorganizowanym w ramach Tygodnia Bajek. Tematyka konkursu literacko-plastycznego „Bajka polska w komiksie” obejmuje również bajki animowane i baśnie.
Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży, promowanie zdolności manualnych, aktywizowanie osadzonych do rozwoju wyobraźni jak również odkrycie i wspieranie talentów poprzez nagradzanie oraz ukazanie ich twórczości szerszej publiczności.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Opolskiego, Burmistrz Opola Lubelskiego, dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lub.
Termin składania prac: do 30 listopada 2015r. , sekretariat OCK
Finał konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień: 6 grudnia 2015 r., sala widowiskowa OCK.
Konkurs zakończy się uroczystością, na której wręczone zostaną nagrody dla laureatów.
Prace finalistów zostaną opublikowane na stronie internetowej.