KONKURS NA MAZUREK WIELKANOCNY

mazurek

KONKURS NA MAZUREK WIELKANOCNY 2017
REGULAMIN

CEL KONKURSU:
1. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji pieczenia mazurków i wyłonienie mistrza domowych wypieków
2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto piecze ciasto-mazurek według domowego przepisu
3. Nie wprowadzamy ograniczeń surowcowych- składników ciasta
4. Uczestnicy nie będą podzieleni na kategorie wiekowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swoje uczestnictwo do 03.04.2017r.
2. Zgłoszenia należy dokonać drogą telefoniczną: 81 827 25 67
3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Opole Lubelskie, grupy formalne i nieformalne, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołectwa itp.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden samodzielnie upieczony mazurek.
5. Wypiek należy dostarczyć w dniu 08.04.2017r. do godz. 9.00 na Kiermasz Wielkanocny
6. Ocenie poddane zostaną wyłącznie zgłoszone wypieki.
7. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje minimum 3 porcje ciasta do degustacji przez komisje. Pozostałe porcje może przeznaczyć do sprzedaży podczas Kiermaszu

OCENA KONKURSOWA:
1. Kryteria oceny:
- smak i zapach wykonanych ciast (degustacja)
- dekoracja wypieku,
- prezentacja wyrobu (krótka informacja o sposobie wykonania, recepturze
2. Wypieki oceniane będą przez 3-osobową komisję konkursową w dniu kiermaszu wielkanocnego 08.04.2017r. ok. godz. 11.00
3. Wypieki niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 08.04.2017r. podczas Kiermaszu Wielkanocnego
2. Wyniki konkursu zawierające dane nagrodzonych osób zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.ockopolelubelskie.pl oraz na naszym facebooku