Konkurs on-line na Strój Andrzejkowy. Klub Dziennikarza OCK

Klub Dziennikarza działający przy Opolskim Centrum Kultury zaprasza do udziału w Konkursie na Strój Andrzejkowy.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w transmisji LIVE na naszym kanale Youtube w dniu 30 listopada 2021 o godz. 17.00.
1.
Co zrobić aby wziąć udział w konkursie? Należy:
- wysłać swoje zdjęcie w przebraniu andrzejkowym na nasz e-mail: klub.dziennikarza@ockopolelubelskie.pl (w tytule wpisując „konkurs”)
Można też dodatkowo:
- polubić profil Klub Dziennikarza OCK na Facebooku / Youtube,
- udostępnić post konkursowy na swoim profilu.
2.
Termin nadsyłania zdjęć: poniedziałek 29.11.2021, do godz. 14.00
Zachęcamy do zabawy głównie dzieci - ale nie tylko! Konkurs jest przeznaczony dla każdego.
Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas transmisji live, natomiast nagrodzone zostaną trzy najbardziej pozytywne i kreatywne - zdaniem komisji konkursowej - zdjęcia. Nagrodami w konkursie są gadżety OCK oraz nagroda niespodzianka.
3.
Nadesłanie zdjęcia na „Konkurs na Strój Andrzejkowy” jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do jego wykorzystania w publikacjach na stronie internetowej Opolskiego Centrum Kultury oraz na profilach w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Youtube). W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia zgody na wykorzystywanie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora udziela rodzic lub opiekun prawny.
4.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie. Niedozwolone jest wysyłanie zdjęć z kilku kont internetowych. Zdjęcie konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej do 29.11.2021r., do godz. 14.00 na adres e-mail: klub.dziennikarza@ockopolelubelskie.pl
W tytule maila należy wpisać: Konkurs
5.
Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.

Załącznik: