Konkurs bożonarodzeniowy

KONKURS PLASTYCZNYWIANEK BOŻONARODZENIOWY”
REGULAMIN KONKURSU
I. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest :
  • Popularyzacja i poszerzenie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach Bożonarodzeniowych

  • Rozwijanie i kształtowanie wyobrażni plastycznej
  • Prezentacja talentów plastycznych
II. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i osób dorosłych . Obejmuje następujące kategorie .
  • I - III kl.
  • IV - VI kl.
  • gimnazjaliści
  • dorośli
WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 1 pracę wykonaną samodzielnie. Do wykonania pracy preferowane są materiały trwałe . Wianek Bożonarodzeniowy zgodnie z założeniami konkursu powinien nawiązywać wyglądem do tradycji Bożonarodzeniowej. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna winna posiadać kartę informacyjną
zawierająca imię , nazwisko, klasa , adres, telefon , nazwę szkoły. Prace należy dostarczyć do Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim ul. Lubelska do dnia 20 grudnia 2013 r.
OCENA PRAC
1. Komisja konkursowa dokona oceny prac . Prace zostaną ocenione pod względem samodzielności , staranności wykonania , walorów artystycznych , wykorzystania materiałów naturalnych i zgodności z tematem . Prace zakupione nie będą oceniane.
2. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie OCK.
3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
O miejscu i terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie .
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu .
Bliższe informacje można uzyskać w OCK pod numerem telefonu 827 25 67, 607 716 000.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.