Konkurs "Bajka Polska w komiksie" - wyniki

bajka

W dniu 1 grudnia 2015 r. komisja konkursowa w składzie: Krystyna Galek, Agata Adamczyk, Katarzyna Czajka po obejrzeniu 134 prac konkursowych (w tym 77 prac w kategorii szkoła podstawowa i 56 prace w kategorii gimnazjum I jedna praca z zakładu karnego) postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Szkoła podstawowa:
I miejsce -Natalia Mendak, Szkoła Podstawowa w Kamieniu
II miejsce – Amelia Smagieł, Szkoła Podstawowa w Kamieniu
III miejsce- Paulina Krzak, Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
Wyróżnienia otrzymują:
Natalia Stępniak, Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach
Maja Gołębiewska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lub.
Gabriela Sowiar, Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lub.
Gabriela Błaszczyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lub.
Paula Jargiło, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej
Szymon Malinowski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lub.
Gimnazjum:
I miejsce - Paulina Materek, Gimnazjum w Poniatowej
II miejsce – Martyna Kapusta, Gimnazjum w Karczmiskach
III miejsce- Katarzyna Krawczyk, Gimnazjum w Karczmiskach
Wyróżnienia otrzymują:
Kinga Stawiarska, Gimnazjum nr 1 w Opolu Lub.
Karolina S łowik, Gimnazjum w Kluczkowicach
Katarzyna Sobańska, Gimnazjum w Ratoszynie
Aleksandra Zaparta, Gimnazjum w Łaziskach
Julianna Ciseł, Gimnazjum w Kluczkowicach
Wyróżnienie otrzymał również Krzysztof Mrozik, osadzony w Zakładzie Karnym w Opolu Lub.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Opolskiego i dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lub. Sponsorami nagród są: Starosta Powiatu Opolskiego oraz Opolskie Centrum Kultury, organizator konkursu.
W najbliższym czasie będziemy informować o wystawie po konkursowej.
W sytuacji nie odebrania nagrody,dyplomu prosimy o kontakt z Ewą Kalus.