Koncert Laureatów XVI Festiwalu Kolęd i Patorałek za nami. WYNIKI!

foto

W dniu 21.01.2018 w Opolskim Centrum Kultury odbył się Koncert Laureatów XVI Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska”. Koncert laureatów był finałem przesłuchań, które odbyły się 10-11 stycznia podczas, których na scenie OCK zaprezentowało się 69 solistów oraz 16 zespołów, łącznie 251 uczestników. Wykonawcy to reprezentacji wszystkich gmin z powiatu opolskiego z: Poniatowej, Wilkowa, Chodla, Łazisk, Karczmisk, Józefowa nad Wisłą, a także z Łukowa, Lubartowa, Gołębia, Opatkowic, czy Kazimierza Dolnego.

Komisja w składzie:
1. Kornelia Niedbał – przewodniczący komisji
2. Andrzej Sar – członek komisji
3. Ewa Iskra – członek komisji
4. Katarzyna Wrona – członek komisji
po przesłuchaniu 69 solistów oraz 16 zespołów, łącznie 251 uczestników w dniach 10 i 11
stycznia 2018 r. biorąc pod uwagę kryteria oceny przewidziane w regulaminie festiwalu tj.
- jakość i poprawność wykonania
- aranżacje prezentowanych utworów
- ogólny wyraz artystyczny
postanowiła przyznać następujące nagrody:

Kat. : Soliści – dzieci 6 – 9 lat
Wyróżnienie
1. Joanna Waśniowska SP nr 1 w Lubartowie
2. Maja Woroniecka CKPiT Poniatowa
3. Jakub Błażejczyk SP nr 2 Opole Lub.
III miejsce: Zuzanna Gajor Ex CKPiT Poniatowa
Marlena Duda OCK Opole Lub.
II miejsce: Oliwier Zawół CKPiT Poniatowa
I miejsce: Emilia Szcześniak Łukowski OK

Kat. : Soliści – dzieci 10 – 13 lat
Wyróżnienia:
1. Natalia Kosmowska SP w Opatkowicach
III miejsce: Julia Rola SP nr 1 Opole Lub.
II miejsce: Gabriela Łukasik SP w Łukowie
I miejsce: Gabriela Kozik

Kat. Soliści – młodzież 14 – 16 lat
Wyróżnienie: Kamila Skotnicka
Wyróżnienie: Anna Teresińska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie n/W
Wyróżnienie: Kornelia Szlachetka CKPiT Poniatowa
III miejsce: Zuzanna Tchórz ex SP w Lubartowie
Kinga Charchuła OCK Opole Lub.
II miejsce: Weronika Król OCK Opole Lub.
I miejsce: Amelia Lasota Kazimierski OKPiT

Kat. Soliści – młodzież 16 – 19 lat
nie wyłoniono laureata i wyróżnionych

Kat. Zespoły – uczniowie szkół podstawowych
Wyróżnienie : Zespół „Rozśpiewane Przedszkolaki” SP nr 2 Opole Lub
Wyróżnienie: Zespół „Wesoła Gromada” SP nr 2 Opole Lub.
III miejsce: nie wyłoniono
II miejsce: Zespół „Aplauz” SP w Gołebiu
I miejsce: Dziecięca Kapela Ludowa CKPiT Poniatowa

Kat. Zespoły – uczniowie gimnazjów i szkół średnich
Wyróżnienie: Kapela Ludowa Z CKPiT
III miejsce: Trio gitar klasycznych OCK Opole Lub.
II miejsce: Zespół „Od Teraz” Gimn w Poniatowej
I miejsce: Zespół wokalny OCK ex OCK Opole Lub
Zespół „Vokal” CKPiT Poniatowa
Ponadto wszyscy wykonawcy otrzymali oficjalne podziękowania w dniu przesłuchań, natomiast wyróżnieni i laureaci otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymali oficjalne podziękowania natomiast wyróżnieni i laureaci otrzymali statuetki i dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe. Na laureatów czekały gorące brawa podczas koncertu finałowego. Całość koncertu uświetnił koncert zespołu „Szczygiełki” i „Czarne Bociany” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej. Patronat honorowy nad XVI Regionalnym Festiwalem Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” obieli Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego oraz Ksiądz Proboszcz Krzysztof Kozak z Parafii Rzymskokatolickiej WNMP w Opolu Lubelskim.