Kino Opolanka - przywracamy seanse od 19 czerwca!

Od soboty 6 czerwca znów będzie można odwiedzić polskie teatry, opery, filharmonie oraz kina, ale na innych zasadach niż przed epidemią koronawirusa. To bardzo dobra wiadomość, dzięki której Opolskie Centrum Kultury stopniowo może przywracać seanse w Kinie Opolanka. Projekcje, które zaplanowaliśmy już od 19 czerwca 2020r. odbywać się będą zgodnie z reżimem sanitarnym, z zachowaniem wytycznych dostępnych od 2 czerwca.

Oto program Kina Opolanka na weekend 19-21 czerwca 2020:

Naprzód 2D Dubbing - Dubbing
19.06 Piątek 16:00
20.06 Sobota 16:00
21.06 Niedziela 16:00

NAJŚWIĘTSZE SERCE - lektor
19.06 Piątek 18:15
20.06 Sobota 18:15
21.06 Niedziela 18:15

Bad Boy
19.06 Piątek 20:15
20.06 Sobota 20:15
21.06 Niedziela 20:15

Bilety dostępne w systemie EKOBILET: https://ekobilet.pl/ock-opolelubelskie.pl

Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
- zakrywania ust i nosa przez widzów;
- udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
- obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

WYTYCZNE DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE zamieszczone w serwisie GOV.PL:
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce