Jubileuszowe Spotkanie Orkiestr Dętych

Szanowni Państwo Opolskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na Jubileuszowe Spotkanie Orkiestr Dętych pod patronatem Burmistrza Opola Lubelskiego Dariusza Wróbla.
Spotkajmy się na placu przy Komendzie Powiatowej Policji (ul. Morwowa) już 2 maja o godz. 15.00. Zaprezentują się dla Państwa: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Józefowa nad Wisłą, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej oraz gospodarze Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Opolskiego Centrum Kultury. W tym szczególnym koncertowym dniu będziemy świętować 5-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Opolskiego Centrum Kultury.

Historia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opolskiego Centrum Kultury rozpoczyna się w 2013 roku, w którym to swoją działalność zawiesiła orkiestra dęta OSP w Opolu Lubelskim. Narodziła się wówczas idea utworzenia „młodzieżówki”. Inicjatorem jej powstania był dyrektor OCK Łukasz Król. 15 kwietnia 2013 odbyło się spotkanie organizacyjne z chętną do podjęcia nauki młodzieżą oraz kapelmistrzem nowego zespołu Stanisławem Szymaniakiem – muzykiem Filharmonii Lubelskiej oraz świdnickiej Helikopters Brass Orchestra.
Na pierwszej próbie pojawiło się 16 osób. Instrumenty pożyczono z Lublina oraz od opolskich strażaków i rozpoczęto żmudną pracę: od wydobycia dźwięków z instrumentów dętych poprzez naukę czytania nut, ćwiczenia oddechu, harmonii aż po ćwiczenia kroku marszowego.
Zimą 2013 roku MOD przyjęła pierwsze wyzwanie grając koncert kolęd oraz proste utwory estradowe dla opolskiej publiczności.
Kiedy po realizacji przez OCK projektu dotyczącego zakupu nowych instrumentów i pulpitów dla MOD, 8 kwietnia 2014 roku przyjechał transport 31 nowych, lśniących instrumentów radości nie było końca. Młodzież z nowym zapałem przystąpiła do prób. Dziś repertuar orkiestry stanowi pełen wachlarz standardów na orkiestrę dętą, w tym: utwory muzyki filmowej, patriotycznej, rozrywkowej, kościelnej, kompozytorów polskich i zagranicznych.
Ogromne zaangażowanie członków orkiestry i ich rodzin, determinacja i skuteczność w działaniu kapelmistrza zaowocowały nowymi projektami. Wyposażono dziewczęta (90% składu orkiestry) w jednolite stroje na sezon letni, zaczęto organizować wyjazdowe warsztaty wakacyjne do Nałęczowa i Solca n/Wisłą oraz wspólne koncerty z orkiestrą z Polichny – zdominowanej z kolei przez mężczyzn, a także uwrażliwiające wyjazdy do Filharmonii Lubelskiej.
Obecnie MOD liczy 25 członków. Gro z nich to dziewczęta w wieku 8-18 lat oraz dwóch chłopaków i trzy mamy.
Orkiestra udziela się w życiu kulturalnym całej gminy i poza jej granicami, aktywnie uczestniczy w konkursach, przeglądach, uświetnia uroczystości patriotyczne i kościelne, uroczystości okolicznościowe (śluby, pogrzeby). Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu powiatu oraz województwa.
Do ważniejszych wydarzeń, do których zaproszono MOD z Opola Lubelskiego zaliczyć możemy: koncert z okazji 100-lecia OSP w Pusznie Godowskim i 110-lecia OSP w Opolu Lubelskim, Dzień Papieski w Lublinie, 100-lecie ZSP w Solcu n/Wisłą oraz dekoracja uczniów klasy mundurowej tej szkoły, „Cecylianka” w Seminarium Metropolitarnym w Lublinie, otwarcie hali sportowej w ZS nr 1 w Opolu Lub., Marsz Różowej Wstążki w Lublinie, festyn oo. Pallotynów w Lublinie, odpust parafialny w Piotrawinie, Piknik Patriotyczny w Adelinie, Powiatową Niedzielę Kulturalną w Łaziskach, Dzień Trzeźwości Festyn w Poniatowej, Spotkania Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Poniatowej, Gala Orkiestr Dętych w Motyczu, Przeglądy Orkiestr w Polichnie i Kraśniku. W sumie w okresie swojej działalności MOD zagrała ponad 70 koncertów.

Działanie finansowane prze Gminę Opole Lubelskie w ramach Inicjatyw Lokalnej realizowanej z projektu „Opole Lubelskie – do dotknięcia, do zasmakowania – przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo – społecznej obszarów zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

mod