Grupa Kuglarska w OCK - pierwsze spotkanie

Opolskie Centrum Kultury zaprasza!

plakat